Servis a služby

Diagnostika systémom Ballbar

Preverenie si stavu obrábacieho stroja už pred začiatkom obrábania s následnou kontrolou obrobku po dokončení procesu môže významne omedziť možnosť zmetkovosti aj prestojov stroja s výsledným snížením výrobných nákladov.

Test trvá od spustenia cez analýzu zvyčajne iba niekoľko minút a poskytuje analýzu, ktorá upozorní na akékoľvek problémy vrátane ich pravdepodobných príčin.

Výsledky testu poskytujú cenné informácie pre softvérovú kompenzáciu v riadiacom systéme.

Meranie systémom Ballbar:

Systém merania BALLBAR je vyskúšaný a preverený, vyznačuje sa jednoduchou implementáciou. Tento jednoduchý test je vhodný pre kontrolné i operatívne využitie (volitelné možnosti) a vďaka softwaru pre automatickú diagnostiku získate užitočné informácie a nie iba data.

Záznamy testu BALLBAR vám poskytnú uznávaný doklad o presnosti (podľa mezinárodních štandardov ASME B5.54, ASME B5.57, JIS B6194 a ISO 230-4), ktorý uspokojí i požiadavky auditu.


Diagnostika laserovým interferometrom

Meranie laserovým interferometrom
V súčasnej dobe narastajú nároky zákazníkov na presnosť strojov a možnosti rýchlej a účinnej kontrole strojov s profesionálnym výstupom a kvality. Kvalitu finálneho obrobku, čiže stroja, na ktorom prebiehala výroba ovplyvňujú nasledovné aspekty: tuhosť stroja, geometria stroja, vibrácie stroja a okolia, zaťaženie obrobku, polohovanie v jednotlivých osiach.

Na zabezpečenie presnosti samotného stroja a presnosti polohovania používame LASEROVÝ INTERFEROMETER. Laserový interferometer je špičkový nástroj pre kalibráciu obrábacích strojov a súradnicových meracích strojov podľa medzinárodných noriem.

Meranie interferometrom ponúka:

Zvýšenie využiteľnosti stroja – systém poskytuje podrobnú správu o zmenách presnosti stroja v čase. Na základe týchto údajov dokážeme vopred určiť požadované intervaly údržby a stanoviť presný stav stroja.

Zlepšenie výkonu stroja – laserový interferometer používaný k meraniu presnosti strojov umožňuje zlepšiť presnosť stroja prostredníctvom cielenej údržby a kompenzácii chýb.

Zvýšenie znalostí a výrobných schopností strojov – pre potrebnú operáciu použite ten správny stroj – každá operácia vyžaduje určité tolerancie a meranie zabezpečí príslušným strojom správne využitie k danému účelu a zníži pravdepodobnosť výroby nepodarkov.

Preukázanie presnosti strojov – keď potrebujeme získať dôveru v kvalitu stroja alebo procesu, sú kalibračné grafy a výsledky pravidelného hodnotenia presnosti vynikajúcim dôkazom.

Splnenie postupov a noriem k zaisteniu kvality – požiadavkám noriem kvality rady ISO 9000 je, aby výrobné a kontrolné zariadenie bolo kalibrované, monitorované a riadené uznávanými a sledovateľnými systémami metódami.

Je dôležité poznať svoj stroj, jeho silné a slabé stránky, aby sme ho dokázali využiť na sto percent.


Termovízna technológia

Termovízia – výborný nástroj pre preventívne prehliadky zariadení

Pri tejto technológii využívame Termografiu na určenie a znázornenie rozloženia povrchovej teploty pomocou merania hustoty infračerveného žiarenia z povrchu, a to vrátane vyhodnotenia mechanizmov spôsobujúcich nepravidelnosti v tepelných obrazoch.

Rozloženie a priebeh teploty sa zobrazuje a zaznamenáva prostredníctvom termokamery, ktorou zachytávame infračervené žiarenie a ukladáme vo forme termogramu. Rozborom teplotného poľa určujeme stav zariadenia.

Výhody termovízie:

  • Bezkontaktné merania bez nutnosti odstávky zariadenia alebo demontáže.
  • Zníženie nákladov na údržbu zariadení a prípadne opravyrýchle a jednoduché meranie
  • Možnosť merania vzdialených a pohybujúcich sa predmetov
  • Včasná diagnostika porúch a havárii
  • Prevencia neplánovaných odstávok a havarijných stavov
  • Termografia nahrádza náročné údržbárske postupy, predchádza tak haváriam a zásadne znižuje náklady na opravy