Kontakt

Sídlo
spoločnosti

SUPPTECH s.r.o.
Električná 11
911 01 Trenčín
Slovakia

IČO: 46 115 315
IČ DPH: SK2023231793

Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 243160/R

E-mail: supptech@supptech.eu

[google-map]

Igor Potočný
Obchod a predaj

Telefón: +421-948-897 400
E-mail: igor.potocny@supptech.eu
Skype: supptech.igor

Milan Zrebný
Obchod a podpora

Telefón: +421-948-897 404
E-mail: milan.zrebny@supptech.eu
Skype: supptech.milan

Ing. Richard Hierweg
Ekonomické oddelenie

Telefón: +421-905-235 871
E-mail: richard.hierweg@supptech.eu


Servisné oddelenie

SUPPSERVICE s.r.o.
Električná 11
911 01 Trenčín
Slovakia

IČO: 44693141
IČ DPH: SK2022792882

Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 21440/R

Web: www.suppservice.eu

[google-map]

Ján Martinkovič
Servisný technik

Telefón: +421-948-897 402
E-mail: jan.martinkovic@suppservice.eu

Pavol Bohuš
Servisný technik

Telefón: +421-948-897 403
E-mail: pavol.bohus@suppservice.eu

Tomáš Báž
Servisný technik

Telefón: +421-948-897 405
E-mail: tomas.baz@suppservice.eu


Kontaktný
formulár