Kontakt

Sídlo
spoločnosti

SUPPTECH s.r.o.
Električná 11
911 01 Trenčín
Slovakia

IČO: 46 115 315
IČ DPH: SK2023231793

Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 243160/R

E-mail: supptech@supptech.eu

[google-map]

Predaj strojov
a zariadení
Igor Potočný

Telefón: +421-948-897 400
E-mail: igor.potocny@supptech.eu
WhatsApp: Igor Potočný

Servis a
podpora
Milan Zrebný

Telefón: +421-948-897 404
E-mail: milan.zrebny@supptech.eu
WhatsApp: Milan Zrebný

Ekonomické
oddelenie
Ing. Richard Hierweg

Telefón: +421-905-235 871
E-mail: richard.hierweg@supptech.eu
WhatsApp: Richard Hierweg


Kontaktný
formulár